Lā 16: Kaulana Nā Pua

Img 8002Kaulana Nā Pua (literally, "Famous are the flowers") is a Hawaiian patriotic song written by Eleanor Kekoaohiwaikalani Wright Prendergast (April 12, 1865 – December 5, 1902) in 1893 for members of the Royal Hawaiian Band who protested the violent overthrow of Queen Liliʻuokalani and the Hawaiian Kingdom. The song is also known under the title of Meleʻ Ai Pōhaku, the Stone-Eating Song, or Mele Aloha ʻĀina, the Patriot's Song. It is still popular in Hawaiʻi today, although it is not clear how many non-Hawaiian speaking listeners are aware of the song's historical significance or the profound antipathy to U.S. annexation in its words. The song could be viewed as an act of subterfuge, since to the non-Hawaiian speaking listeners the lively melody gives no hint of the political intensity of the lyrics. 

The Hawaiian lyrics, with one English translation of them, are:

Kaulana nā pua aʻo Hawaiʻi
Kūpaʻa mahope o ka ʻāina
Hiki mai ka ʻelele o ka loko ʻino
Palapala ʻānunu me ka pākaha

Famous are the children of Hawaiʻi
Ever loyal to the land
When the evil-hearted messenger comes
With his greedy document of extortion

Pane mai Hawaiʻi moku o Keawe
Kōkua nā Hono aʻo Piʻilani
Kākoʻo mai Kauaʻi o Mano
Paʻapū me ke one Kākuhihewa

Hawaiʻi, land of Keawe answers
The bays of Piʻilani help
Kauaʻi of Mano lends support
All are united by the sands of Kākuhihewa

ʻAʻole aʻe kau i ka pūlima
Maluna o ka pepa o ka ʻenemi
Hoʻohui ʻāina kūʻai hewa
I ka pono sivila aʻo ke kanaka

Do not fix a signature
To the paper of the enemy
With its sin of annexation
And sale of the civil rights of the people

ʻAʻole mākou aʻe minamina
I ka puʻukālā a ke aupuni
Ua lawa mākou i ka pōhaku
I ka ʻai kamahaʻo o ka ʻāina

We do not value
The government's hills of money
We are satisfied with the rocks
The wondrous food of the land

Mahope mākou o Liliʻulani
A loaʻa e ka pono o ka ʻāina
[alternate stanza:
A kau hou ʻia e ke kalaunu]
Haʻina ʻia mai ana ka puana
Ka poʻe i aloha i ka ʻāina

We support Liliʻuokalani
Who has won the rights of the land
[alternate stanza:
She will be crowned again]
The story is told
Of the people who love the land

source: http://en.wikipedia.org/wiki/Kaulana_N%C4%81_Pua