Lā 178: still going✊

12028615 993848337303409 2240316438977322909 Omahalo to the Aunty who brought up dry fish. Aloha ʻāina mai ka uka a ke kai #MaunaKea #crosswalk #kūkiaʻimauna #alohaʻāina #neverends #kūpaʻa #maunahine #maunamedia — at Mauna a Wakea.