Lā 126: EŌ Maui Nei!! 5pm - kani ka pū, STOP THE TPP by land and by sea. KŪ KIAʻI HONUA!! #TPPshutdown #ʻaʻoleTPP #kākoʻohaleakalā #kūkiaʻihonua

Click here - About the Trans Pacific Partnership Treaty (TPP)

Screen Shot 2015 07 29 At 05.29.01 Pm

Source Mehana Kihoi